NYHET: TO-FU Lagerstyring

Vi kan nå tilby våre kunder et enkelt lagersystem via vår netthandel basert på tom/full prinsippet.

Fordeler:

 • Bedre kontroll på vareutvalg og vareflyt
 • Redusert svinn, færre varer som går ut på dato, mindre problemer med at man bestiller inn for mye
 • Reduserte kostnader
 • Redusert overforbruk
 • Bedre struktur og system
 • Kontroll på restordre
 • Enklere og bedre bestillingsrutiner
 • Fast bestillingsfrekvens
 • Færre fakturaer
 • Færre feilbestillinger
 • Bærekraftig i forhold til transport, miljø
 • Tidsbesparende, bestilling av varer tar mindre tid
 • Oversiktlig

Se hvor enkelt det fungerer – se film.

Ta kontakt med oss på tlf. 38 14 46 74 eller e-post: gp.helse@norengros.no.