Personvern

Gustav Pedersen AS tar dine personopplysninger på alvor og ivaretar personvernet i henhold til gjeldende lover og regler.

Vi har høyt fokus på personvern og sikring av personopplysninger i hverdagen. Alle interne og eksterne personer som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte.

Personvernerklæring, Gustav Pedersen (pdf)
Personvernerklæring, Norengros (link)

Personvernerklæring reseptkunder, Gustav Pedersen (pdf)
Personvernerklæring reseptkunder, Norengros (link)

personvern