Vår historie

I 1905, da Norge ble et selvstendig kongerike, hadde vi allerede drevet med handel i 29 år…

Firmaet ble grunnlagt 14.november 1876 av Gustav Pedersen. Foretaket fikk navn Firma Gustav Pedersen, og forretningsområdene var opprinnelig ”bogbinderi og boghandel”. Forretningen holdt til i (nåværende) Henrik Wergelands gate 27. Eiendommen tilhører fremdeles firmaet, skjønt i dag med en langt nyere bygning på den samme hjørnetomten. Her ble det faktisk drevet butikk helt frem til sommeren 2012. I mer enn ett hundre år var det leketøy å få kjøpt i forretningen i første etasje.

I løpet av årene under første verdenskrig og i de årene som fulgte, bygde sønnen til Gustav, Jacob Georg Pedersen, opp et solid engrosfirma. I 1920 skiftet firmaet navn til Gustav Pedersen AS.

Håkon Vikeså, Jacobs svigersønn, drev firmaet fra 1949 og frem til hans sønn, Gunnar Vikeså, overtok i 1984. I dag eies firmaet av Gunnars 2 sønner, Terje og Edvard Vikeså.

Gustav Pedersen AS var med på å stifte kjeden Norengros i 1989, og driver i dag sin virksomhet innen forretningsområdet:

  • Detalj- og engroshandel med forbruksmateriell, emballasje, møbler og kontormaskiner
    til alle typer sluttbrukere i Agder.