Sertifisering, kvalitet og omfangsbeskrivelse

Gustav Pedersen har et ledelsessystem som omfatter både kvalitet og miljø og vi er sertifiserte i følge ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Klikk her for å se ISO-sertifikat >

Ledelsessystemet skal sørge for at kvaliteten på våre leveranser til kunder oppfyller kravene i ISO 9001. Systemet omfatter også våre ansattes arbeidsmiljø og selskapets påvirkning av ytre miljø og tilfredsstiller gjeldende HMS-lovgivning.

En ISO 14001-sertifisering hjelper oss med å redusere vår belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst. Vi i Gustav Pedersen har sammen med Norengros tilpasset oss markedets miljøkrav i forhold til produkter og løsninger. Les mer om vår kvalitets- og miljøpolitikk

Omfangsbeskrivelse
Klikk her for en omfangsbeskrivelse av Norengros Gustav Pedersen AS og dens virksomhet.