Sertifisering, kvalitet og omfangsbeskrivelse

Gustav Pedersen har et ledelsessystem som omfatter både kvalitet og miljø og vi er sertifiserte i følge ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Klikk her for å se ISO-sertifikat >

Ledelsessystemet skal sørge for at kvaliteten på våre leveranser til kunder oppfyller kravene i ISO 9001. Systemet omfatter også våre ansattes arbeidsmiljø og selskapets påvirkning av ytre miljø og tilfredsstiller gjeldende HMS-lovgivning.

En ISO 14001-sertifisering hjelper oss med å redusere vår belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst. Vi i Gustav Pedersen har sammen med Norengros tilpasset oss markedets miljøkrav i forhold til produkter og løsninger. Les mer om vår miljøpolitikk her.

Visjon
Norengros skal være en positiv, engasjert og effektiv samarbeidspartner som gjør at våre kunder kan bruke tiden på sin primærvirksomhet.

Omfangsbeskrivelse
Klikk her for en omfangsbeskrivelse av Norengros Gustav Pedersen AS og dens virksomhet.