Bærekraft og etisk handel

Norengros og Gustav Pedersen AS rapporterer åpent om arbeidet med etisk handel.
Årets rapport kan leses i sin helhet her:

Gustav Pedersen AS rapport for Bærekraftig forretningspraksis >

Slik jobber Norengros med bærekraft
https://www.norengros.no/miljo


Etisk handel
Norengros jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden. Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter. Les mer om Norengros arbeid med etisk handel.

Norengros har Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven. Det er en bekreftelse på at vi som virksomhet respekterer menneskerettigheter og jobber for å skape gode arbeidsforhold for oss selv, og for vår leverandørkjede.