Våre sponsorater

Det har alltid vært viktig for oss å støtte lokalidretten og lokale organisasjoner, samt å kunne gi et bidrag til gode og viktige formål.

Norengros Gustav Pedersen er en aktør med lokal tilhørighet og eierskap. Nettopp derfor er vi opptatt av å støtte vårt lokalsamfunn. I mange år har vi støttet kulturliv, lag og foreninger i regionen.

Vi ser viktigheten av større flaggskip i Agder som kan skape stolthet og engasjement, samtidig som vi ønsker å ha fokus på bredden innenfor lag og foreninger, og støtter derfor i tillegg en rekke mindre lag og foreninger.

En annen viktig måte å støtte lokalsamfunnet på, er bidrag til de veldedige organisasjonene. Vi har i flere år gitt støtte til bl.a. Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon.